Penille Albæk Andersen

Angående det ”R”...
Min mor er sjællænder og min far vestjyde. Da min mor flyttede over til det mørke Jylland sammen med min far og overtog slægtsgården fra min farfar, som var ærkejyde og talte som én, skulle deres første barn have heddet Pernille. Min farfar udtalte det dog som havde han en varm kartoffel i munden og rullede på r`et som en anden John Wayne.
Det holdt min mor ikke ud og min søster – den førstefødte - kom derfor til at hedde Susanne.
Ny-jyden brugte nu tre et halvt år på at lokalisere årsagen til mislyden i dette navn, som hun holdt så meget af og tænkte til sidst, at hvis ikke der er noget ”R”, jamen så kan han vel heller ikke rulle på det!? Derfor hedder jeg Penille uden "R" og min farfar sagde det så fint. Det er altså ikke numerologi, men jysk muld, der er årsagen. Tegner: Jens Hage